Een vraag of een voorstel ?

Uploaden sponsorlogo's:


Alle doorgestuurde data wordt verwerkt volgens de GPDR voorwaarden. 


Lions Internationaal

Lions Club Izegem


Onze doelstellingen in Izegem:

LIONS CLUB IZEGEM steunt :

 

De Stamper  | de Izegemse voedselbank

Open Scouts | kampreiskosten voor kansarmen

Revivio | oncologisch revalidatieprogramma

’t Venster | aankoop van een geriatrische zetel en motorisatie rolstoelfiets

Prizma scholengroep | aanbod van hygiënische pakketten in de strijd tegen menstruatiearmoede

KSA |  inanciële steun aan de vernieuwing van de lokalen

Lions bad festival | muziekfestival voor mensen met een beperking

NASOC | samenkomst van alle Leo-clubs en hun doelgroepen

Het werk van de gouverneur | strijd tegen armoede

406 for Suzanne | kinderkankerfonds

Askovi | welzijnsschakel tegen armoede

’t Kringske | vereniging waar armen het woord nemen

Watersnood in Wallonië | herstel na natuurramp

 

t.b.v. € 49.250,00 (werkjaar 2021 – 2022)

Deze steun is enkel mogelijk dankzij uw bijdrage.     WE SERVE !